Selecteer een pagina

Afdelingsfuncties en erelijsten

Naast het Afdelingsbestuur en de diverse commissies, zijn er nog twee functies die op afdelingsniveau voor de verenigingen bezig zijn.

De Bondsraadsleden vertegenen de verenigingen in de Bondsraad van de Bond. De Bondsraadsleden worden dan ook direct door de verenigingen gekozen in de AfdelingsLedenVergadering van de afdeling West.

De Bondsraad behandelt in de Bondsraadsvergadering voorstellen die afkomstig kunnen zijn van:

  1. het Hoofdbestuur;
  2. de Bondsraadsleden;
  3. een Afdelingsbestuur;
  4. de Fondsbeheerscommissie;
  5. de Reglementscommissie;
  6. het College van Voorzitters.

In elk geval worden de diverse beleidsvoorstellen en budgetvoorstellen van het Hoofdbestuur behandeld. Deze stukken zijn ook van uitermate belang voor de afdeling omdat het de afdeling en de verenigingen richting geeft naar de toekomst toe. In het door het Hoofdbestuur voorgestelde budget zit ook het budget van de afdeling.

Daarnaast legt het Hoofbestuur verantwoording af voor het beleid en de uitvoering daarvan aan de Bondsraad. Alleen de Bondsraad kan Hoofdbestuursleden kiezen en uit de functie zetten.

De Bondsraadsleden van West zijn op deze pagina te vinden

Een Afdelingsadministrateur zorgt voor de toekenning of het behouden van een Bondsnummer bij nieuwe leden of overstappen van een lid naar een nieuwe vereniging. Een nadere uitleg en de contactgegevens zijn op deze pagina te vinden.

 

Daarnaast kent de afdeling ook ereleden en leden van verdienste; onze leden die op afdelingsniveau extra veel hebben bijgedragen aan en betekend voor de verenigingen.

Voor de afdeling West zijn de vrijwilligers de kurk waarop het tafeltennis drijft. Zonder de trainers, scheidsrechters, coaches, begeleiders, beheerders, commissieleden, bestuurders en nog vele anderen zou de sport in onze afdeling niet mogelijk zijn. Soms zijn er leden er zelfs ten opzichte van de overige vrijwilligers nog uitspringen in de wijze waarop ze vrijwilliger zijn. In een dergelijk geval kan de afdeling West iemand tot erelid of lid van verdienste benoemen.

De ereleden en leden van verdienste zijn op deze pagina te vinden.