Wedstrijd verplaatsen

Het komt natuurlijk wel eens voor dat er een competitiewedstrijd moet worden verzet. De volgende stappen dienen in chronologische volgorde te worden genomen:

  1. Het team dat een wedstrijd wilt verplaatsen neemt contact op met de eigen wedstrijdsecretaris en geeft de benodigde informatie;
  2. De wedstrijdsecretaris neemt contact op met de wedstrijdsecretaris van de andere vereniging en spreken onderling in overleg met de teams een nieuwe datum af;
  3. Als er een nieuwe datum is afgesproken, dienen beide wedstrijdsecretarissen uiterlijk vier dagen voor de oorspronkelijke datum het online formulier in te vullen om het verzoek definitief in te dienen;
  4. Als de verplaatsing akkoord is bevonden dan is dit direct zichtbaar in NAS en wordt de aanvraag ook periodiek gepubliceerd via een nieuwsbericht.

LINKS in beeld ziet u de drie webformulieren: 1 voor duo, 1 voor jeugd en 1 voor de reguliere competitie

De nieuwe datum moet eerder dan of in dezelfde speelweek liggen als de oorspronkelijke datum. Onjuist of onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen en teruggestuurd naar de afzender. Het verzoek wordt pas in behandeling genomen als ook de andere partij heeft gereageerd.