Selecteer een pagina

In december wordt bij voldoende belangstelling de TT1 (Tafeltennisbegeleider 1) cursus georganiseerd. In twee avonden, vanuit je eigen huis, leer je extra vaardigheden voor het begeleiden (coachen) van jonge spelers. De cursus is bedoeld voor ouders/verzorgers van jeugdleden, oudere jeugdleden en andere vrijwilligers die aan de slag willen met het begeleiden van de jeugd tijdens competitie en/of toernooien.

Jeugdonderzoek
Uit het eerder dit jaar gehouden jeugdonderzoek is duidelijk gebleken dat de rol van de trainer/begeleider in het spelplezier én behoud van jeugd op de club, cruciaal is. Met deze cursus krijgt de begeleider inzichten en vaardigheden aangereikt om de jeugd op een goede en leuke manier te coachen. Bovendien blijkt uit hetzelfde onderzoek dat het aanbieden van opleidingen aan oudere jeugd een goede manier is om ze bij de club betrokken te houden. Een speler die ook trainer/coach is blijft langer lid!

Planning
Bij voldoende belangstelling organiseren we de cursus op donderdag 2 en donderdag 16 december 2021 van 19:30 tot 21:00. Je logt in vanaf je eigen computer en na afloop ontvang je het certificaat Tafeltennisbegeleider 1 en (indien lid en nog niet in bezit) het Spelregelbewijs (SR1).
Uiterlijk op 30 november hoor je of er voldoende deelnemers zijn en de of de cursus doorgaat.

Meld je hier aan voor de cursus Tafeltennisbegeleider 1
De kosten bedragen €39,95 voor leden en €49,95 voor niet leden en kunnen onder voorwaarden worden vergoed:

Sportakkoord
Bij minstens 8 deelnemers vragen we een subsidie aan bij het Sportakkoord. Dit zal vanuit het Bondsbureau met één van de deelnemende verenigingen afgestemd worden. Als we deze subsidie toegekend krijgen zal het inschrijfgeld (eventueel naar rato) gerestitueerd worden aan alle mensen die daadwerkelijk hebben deelgenomen. Voor meer informatie: https://www.nttb.nl/het-sportakkoord-aanvraag-advies/

TT1 cursussen in het voorjaar 2022
Het is onze intentie om voorjaar 2022 meer cursussen Tafeltennisbegeleider 1 aan te bieden. We willen deze fysiek gaan geven, dus op de club. Verenigingen die belangstelling hebben voor een cursus in het voorjaar kunnen contact opnemen met Mirjam Kloppenburg (opleidingen@tafeltennis.nl).