Het hoe en waarom van de regelaanpassingen

Uit diverse vragen is gebleken dat er enige onduidelijkheid bestaat over het hoe en waarom van de nieuwe regels rond het vormen van teams in de voorjaarscompetitie 2020