Kort verslag van de Bondsraad vergadering van 16 november 2019

De heer J.G. Wever is met algemene stemmen benoemd tot lid van het Hoofdbestuur.