Selecteer een pagina

Het kabinet heeft vorige week een noodpakket aan economische maatregelen gepresenteerd, die ook belangrijk zijn voor sportverenigingen. Dit noodpakket 2.0 in het kader van de coronacrisis is bedoeld voor de periode juni tot en met augustus. Hoewel het nog even zal duren voor de loketten van de verschillende regelingen allemaal open zijn en de precieze criteria nu nog niet bekend zijn, kan er toch al wat gezegd worden op basis van de informatie die bekend is gemaakt.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt verlengd met drie maanden. Het belangrijkste verschil ten opzichte van de eerste periode is echter dat er nu wel een partnertoets wordt uitgevoerd waardoor een kleinere groep zelfstandigen een beroep op de regeling zal kunnen doen.

Regeling voor sportclubs
Nieuw is de regeling Tegemoetkoming vaste lasten MKB. Deze regeling komt in plaats van de TOGS. Via de TOGS konden ondernemingen (inclusief sportverenigingen) een eenmalige vaste tegemoetkoming in de vaste lasten ontvangen van €4.000. De nieuwe regeling is beschikbaar voor dezelfde sectoren als de TOGS. Dus ook de sportsector. Als voorwaarde voor het ontvangen van een tegemoetkoming geldt een omzetverlies van minimaal 30%. Daar staat tegenover dat de subsidie maximaal €20.000 bedraagt. Daarnaast worden de verschillende kredietfaciliteiten uit het eerste noodpakket, al dan niet in aangepaste vorm, voortgezet. Zodra er meer (voor de sport relevante) informatie over het Noodpakket 2.0 bekend is melden wij dat op onze website.

Zie ook ons Coronadossier