Selecteer een pagina

 

Wat de Afdeling West voor u doet

 

De afdeling West van de Nederlandse Tafeltennisbond behartigt de belangen van ongeveer 100 verenigingen en bijna 5.000 leden. Alle leden van de tafeltennisvereniging binnen de afdeling zijn lid van de Tafeltennisbond.

Wat houdt deze belangenbehartiging concreet in, waar draagt de afdeling bij aan voor uw tafeltennisvereniging en voor individuele leden?

Waar worden de gelden die via uw lidmaatschap aan de NTTB betaalt en deels via het afdelingsbudget weer bij ons terecht komen aan besteed?

Om dit helder te maken heeft de afdeling een document opgesteld dat u hier kunt vinden.

Als wij u nog met andere zaken kunnen helpen horen we dat graag: afdelingsondersteuner@nttb-west.nl