Selecteer een pagina

Elk kwartaal doen we onderzoek onder de leden die hebben opgezegd bij de club en regelmatig doen we daarvan ook verslag op de website.

In oktober vulden 269 leden die in het derde kwartaal hadden opgezegd de enquête in, ruim 1/3e van de opzeggers in dat kwartaal.

Voor het eerst vroegen we enkele specifieke vragen over de trainer, omdat uit het jeugdonderzoek was gebleken dat de trainer een belangrijke rol speelt bij het spelplezier, in ieder geval bij leden tot 25 jaar oud. Eigenlijk zijn de opzeggers best wel tevreden over de club en de trainer, dus je zou kunnen stellen dat de opzegging daar niet aan ligt. Nuance daarbij is natuurlijk dat we niet weten wat het effect op de cijfers zou zijn als alle opzeggers de enquête invullen. Aan de andere kant is ook niet op voorhand vast te stellen dat hogere ontevredenheid automatisch leidt tot het niet invullen van een enquête.

Opvallend was wel het verschil in waardering tussen leden die een trainer hadden en zij die dat niet hadden, wat ook al de uitkomst was van het jeugdonderzoek.

Het belang van (het hebben van) een trainer is daarmee weer aangetoond. En daarmee een oproep aan leden (wordt trainer!) en clubs (leidt trainers op!). Informatie over Trainersopleidingen (en andere opleidingen) vind je in het Kenniscentrum – Opleidingen.

De hele presentatie over de opzeggers in het 3e kwartaal van 2021