Veilig Sporten

Sport is leuk om te doen, maar wel op een onbezorgde en prettige manier. Belangrijke voorwaarden daarvoor zijn een veilige, vertrouwde en betrokken omgeving.

De NTTB wil samen met de verenigingen er voor zorgen dat iedereen kan genieten van de sport en zich veilig en prettig voelt en zichzelf kan zijn. We doen daarom mee aan het landelijke programma ‘Samen naar een veiliger sportklimaat’ van onder andere NOC*NSF en het ministerie van VWS. Dit programma stimuleert op alle niveaus  sportiviteit, veiligheid en betrokkenheid en pakt ongewenst gedrag in en rondom de sport aan.

Gratis workshops
Voor bestuurders, trainers en coaches zijn er activiteiten, materialen en informatie te vinden op de landelijke website van de Nederlandse Tafeltennisbond.

Spelregelkennis
Tijdens wedstrijden ontstaat nog wel eens discussie over wel of geen net/randbal of onduidelijkheid over de spelregels. Dit kan het plezier in de wedstrijd bederven. Emoties horen nu eenmaal bij de sport, maar hoe je ermee omgaat is een ander verhaal. Goed op de hoogte zijn van de spelregels kan bijdragen aan een goede sfeer. Daarom is er een speciale site waar je je spelregelkennis kan testen: https://www.tafeltennismasterz.nl

Preventie ongewenst gedrag
Ieder persoon heeft het recht om zich veilig te voelen voor tijdens en na het sporten. Ieder vorm van ongewenst gedrag kan er toe leiden dat een sporter zich niet veilig en of prettig voelt. Dat kan gaan om pesten, discriminatie, agressie, uitsluiten of zelfs seksuele intimidatie of geweld.

Het is belangrijk dat het bestuur van een vereniging hier aandacht voor heeft en beleid op voert. Zo kunnen alle leden met plezier en veilig sporten. Preventie van ongewenst gedrag is een belangrijk onderdeel van het programma ‘Samen naar een veiliger sportklimaat’.  http://www.veiligsportklimaat.nl/home

Ongewenst gedrag melden
Sommige verenigingen hebben vertrouwenspersonen aangesteld waar leden terecht kunnen voor vragen en eventuele problemen over zich veilig voelen. Mocht je desondanks toch te maken hebben met vormen van ongewenst gedrag en er is niemand bij wie je terecht kan bij de vereniging,  neem dan contact op met de vertrouwenspersoon van de NTTB: Inge Schultz via 06-481.717.26. Je kunt ook het meldpunt van NOC*NSF bellen, dit is 24 uur per dag bereikbaar: 0900-2025590 (€0,10 p.m.).