Op zondag 16 oktober organiseert Luc Janssen in afdeling West de bijscholingfysieke training bij de tafeltennisvereniging

Sporten is bewegen; tafeltennis is bewegen. Op de tafeltennistraining dient daarom ook op een leuke manier aandacht te worden besteden aan de fysieke factoren die bij tafeltennis een rol spelen. De bouwblokken voor bewegen en coördinatieve vaardigheden staan daarbij centraal. Daarnaast zal er ook aandacht worden besteed aan kracht, snelheid en uithoudingsvermogen, uiteraard allemaal praktisch en tafeltennis gerelateerd. 

Dit is de 3e in een reeks van vijf bijeenkomsten. De bijeenkomsten kunnen uiteraard ook afzonderlijk worden gevolgd.

Als je geïnteresseerd bent, stuur dan een mail naar luc@pret-prestatiesdoortraining.nl

Datum: 16 oktober.
Tijd: 10.00 uur – 13.00 uur (09.30 uur zaal open)
Locatie: Nog onbekend
Kosten: €15 per workshop. 
Betalen: Via bankrekening aan Nederlandse Tafeltennisbond: NL90 INGB 0000 2685 45 onder vermelding van <naam deelnemer> trainersbijscholingen afdeling West.
Inschrijven: Vermeldt je naam, club, bondsnummer en trainerslicentie.