Selecteer een pagina

 

ALV en Thema Avonden

Afdeling West organiseert 2 keer per jaar een Afdelingsledenvergadering (ALV). Eenmaal in het voorjaar en eenmaal in het najaar.

Op een ALV bespreken de verenigingen met het afdelingsbestuur en de commissies het gevolgde en te volgen beleid en de uitvoering hiervan.

Alle verenigingsbestuurders zijn van harte welkom op beide vergaderingen. De verenigingsbesturen worden vooraf per e-mail uitgenodigd door het afdelingsbestuur. Hoewel er formeel geen opkomstplicht is, hoopt het afdelingsbestuur niettemin dat u aanwezig zult zijn. De Afdelingsledenvergadering is immers bij uitstek het moment om mee te praten over de afdeling.

Soms zijn er onderwerpen die een groot aantal verenigingen aan het hart gaan en te omvangrijk zijn om tijdens een ALV te bespreken. De afdeling West organiseert dan een thema avond om het onderwerp de juiste aandacht te kunnen geven. Deze kunnen als doel hebben om de verenigingen informatie geven en/of met de verenigingen te discussiëren over een onderwerp. Vaak gaat het om onderwerpen voor een specifieke doelgroep.

De komende ALV kunt u hier vinden

De vorige ALV’s kunt u hier vinden

De thema avonden kunt u hier vinden.