Thema Avonden

Soms zijn er onderwerpen die een groot aantal verenigingen aan het hart gaan en te omvangrijk zijn om tijdens een ALV te bespreken.

West organiseert dan een thema avond om het onderwerp de juiste aandacht te kunnen geven. Deze kunnen als doel hebben om de verenigingen informatie geven en/of met de verenigingen te discussiëren over een onderwerp.

Op 13 maart 2017 heeft een thema avond over de competitievormen plaatsgevonden.

Op 24 april 2018 heeft een thema avond over de jeugd plaatsgevonden. Verslag en presentaties staan hier.

Op 25 augustus 2018 was een jeugdmiddag jeugd gepland die vanwege het kleine aantal aanmeldingen is gecancelled

Op 29 augustus 2018 heeft er een thema avond ouderentafeltennis plaatsvinden

Bekijk hieronder links naar verslagen van thema-avonden

West-Thema avond Jeugd 24 april 2018
Jeugd 25 augustus 2018
Ouderentafeltennis 29 augustus 2018

De informatie over de ALV’s kunt u hier vinden.