Beleidsplan schrijven

Het algemene beleid van een vereniging wordt beschreven in het beleidsplan van de vereniging. Vaak is dit een document dat door het bestuur, in samenwerking met diverse leden, wordt geschreven voor een periode van ongeveer 4 a 5 jaar.

In het beleidsplan wordt beschreven wat voor vereniging je momenteel bent en waar je naar toe wilt. Vervolgens staat in het beleidsplan uitgewerkt hoe je de toekomstvisie gaat bereiken en welke doelstellingen je daarin stelt. Het beleidsplan geeft de bestuursleden richting voor het te voeren beleid en te maken beslissingen. Op de landelijke website van de Nederlandse Tafeltennisbond vind je hier meer informatie over het opstellen van beleidsplannen.

Voorbeeld jeudbeleidsplan 1
Voorbeeld jeugdbeleidsplan 2

Besturen met een visie
Speciaal om verenigingen te ondersteunen bij het schrijven van een beleidsplan en het ontwikkelen van een visie is de workshop ‘’Besturen met een visie’’ in het leven geroepen. Deze gratis bijeenkomst is ontzettend interessant voor verenigingsbestuurders. Meer informatie vind je terug op de pagina opleidingen.

De onderstaande filmpjes zijn voor de KNVB gemaakt, maar geven goed weer met wat voor problemen verenigingen te maken hebben en hoe ze dit beleidsmatig aan kunnen pakken.