Het Jeugdplatform is er om verenigingen (digitaal) bijeen te krijgen en de belangrijkste jeugdthematieken in de regio West te bespreken om tot concrete veranderingen en nieuwe activiteiten te komen. In het jeugdplatform staan de verenigingen zelf aan het stuur. Het is bedoeld voor kennisdeling, het maken van plannen, het organiseren van activiteiten en vooral het helpen van elkaar, zeker ook verenigingen met problemen met jeugd.

Er is budget beschikbaar, dit betekent dat als het jeugdplatform met initiatieven komt deze (mogelijk) financieel ondersteund kunnen worden. De vrijwilligers kunnen en willen ondersteunen bij de activiteiten die het Jeugdplatform gaat ontwikkelen.

U kunt zich natuurlijk aanmelden bij onze accountmanager (meijer@tafeltennis.nl) om vanaf de volgende keer deel te nemen.

Verslagen en actiepuntenlijsten

Data voor najaar 2023 volgen binnenkort.