Beste verenigingsbestuurders,

Graag nodig ik u namens het Afdelingsbestuur uit om de voorjaars ALV van de afdeling West op 23 mei 2019 bij te wonen.

De ALV zal plaatsvinden bij 2B-Home te Zoetemeer. De uitnodiging en de te behandelen stukken zijn onderaan deze pagina opgenomen.

Aanvang: 20:00 (zaal open 19:30)

Hoewel er formeel geen opkomstplicht is, hoopt het afdelingsbestuur niettemin dat u aanwezig zult zijn. De algemene ledenvergadering is immers bij uitstek het moment om mee te praten over de afdeling.

Mocht u verhinderd zijn wordt het nog steeds zeer op prijs gesteld als u zich voor de vergadering afmeldt.

We hopen u daar te mogen zien.

Met sportieve groet, namens het bestuur, Frans Muijzers (voorzitter)

 

Alle stukken voor de Bondsraad van 16 juni 2018 kunt u hier vinden.