Tafeltennisvereniging ATTC uit Alphen a/d Rijn heeft eind 2018 samen met de lokale golfclub, tennisclub en hockeyclub, ondersteund door Alphen Beweegt, het programma “Tijd voor Vitaliteit” opgezet.

Dit door het ministerie van VWS gesubsidieerde beweegprogramma (Sportimpuls) is gericht op het (meer) en blijvend laten bewegen van 50+ers in de regio Alphen a/d Rijn. Aan het programma hebben in 2 jaar tijd (incl. coronaperiode) bijna 300 mensen deelgenomen en zijn er mooie resultaten te melden:

  • Slechts 15% voldeed vooraf aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) , tegen 55% na afloop.
  • 40% zijn lid geworden van een vereniging en blijven dus bewegen.

ATTC heeft het destijds door de NTTB ontwikkelde Fifty+ViTT aangeboden (10 lessen van 1½ uur). Er hebben 30 mensen deelgenomen aan de lessenreeksen.

Door de samenwerking hebben de verenigingen veel van elkaar kunnen opsteken. Belangrijk gezamenlijk leerpunt was hoe je de doelgroep op een effectieve manier kon bereiken en binden. Als kleine sport hebben we tevens veel kunnen opsteken van de drie andere sporten. Samenwerken loont!  De Sportimpuls loopt eind 2020 af en we waren op zoek hoe we het programma konden voortzetten.

Lokaal Sportakkoord!
Begin september hebben we als “Tijd voor Vitaliteit” een 3-jarenplan met een aanvraag voor financiering bij de gemeente ingediend. Het plan is door de gemeente omarmd en we hebben reeds vernomen dat de financieringsaanvraag voor 2021 is gehonoreerd.

Het ruime beweeg-/sportaanbod, begeleid door trainers en een ervaren fysiotherapeut, biedt mogelijkheden voor een zeer grote groep 50+ers. Het werken aan gezondheid door ontspanning, inspanning, verantwoord bewegen en sociale interactie staat centraal en sluit naadloos aan bij het doel van het Vitaliteitsplan (= lokaal Sportakkoord van Alphen aan den Rijn).

Van Fifty+ViTT naar OldStars
Als ATTC zijn we nu bezig de overstap naar OldStars te maken. Er is contact met het Ouderenfonds en onze trainster heeft medio september het OldStars trainersdiploma al in ontvangst genomen.