Selecteer een pagina

Competitieleider jeugd

Als we weer met de competitie beginnen hebben we drie competitieleiders nodig. Door omstandigheden heeft onze competitieleider jeugd er mee moeten stoppen en komen we er dus eentje te kort.

Ben jij die vrouw of man met de drive en zin om de Jeugdcompetitie van de grootste afdeling van Nederland te leiden en bij te dragen aan de ontwikkeling van de jeugd in West? Dan zoeken we jou en de jeugd heeft je hard nodig!

Voor alle helderheid: zonder nieuwe competitieleider jeugd is er geen jeugdcompetitie meer als we weer mogen starten.

De andere twee competitieleiders, Kelvin voor regulier en Henk voor duo, zullen een nieuwe collega begeleiden en zullen samen met hem ook de volgende competitie inrichten.

Onze jeugd is een uitdaging, niet alleen omdat ze de toekomst hebben maar ook omdat we aan het zoeken zijn hoe we ze kunnen werven en behouden. Dat is overigens één van de redenen waarom we bijvoorbeeld met het jeugdplatform en met trainersbegeleiding beginnen. Voor beide is alle informatie te krijgen bij Sven Groot, onze Afdelingsondersteuner (afdelingsondersteuner@nttb-west.nl).

Ben je nieuwsgierig wat het is en hoeveel tijd het kost (een enkel uur per week), dan kun je contact op nemen met de vorige competitieleider jeugd Jeffrey Tempelman. Hij is via e-mail te bereiken onder tempelman@nttb-west.nl en zo nodig kan daarna telefonisch verder worden gesproken.

Voorzitter CCW

De competitieleiders zijn ook op zoek naar een nieuwe voorzitter van de Commissie Competitie en Wedstrijdzaken (CCW). Op dit moment wordt deze functie waargenomen door Kelvin Heemstra (voorzitterccw@nttb-west.nl), maar hij heeft het al veel te druk met zijn werk als competitieleider regulier en de competitieleiders zouden graag iemand voor deze functie erbij willen hebben..

Informatie over de functie is te krijgen bij Kelvin (e-mailadres zi boven) of Martijn Haalman, de voorzitter van de afdeling (voorzitter@nttb-west.nl).

De nieuwe voorzitter zal in overleg met de competitieleiders en het afdelingsbestuur moeten bepalen in welke mate hij/zij een en ander oppakt. Het is het natuurlijk ook mogelijk om met de overige leden van de commissie af te spreken dat zij bepaalde zaken overnemen zodat er een nieuwe taakverdeling komt.

Als je geïnteresseerd bent in de functie van voorzitter CCW of competitieleider jeugd kun je dit bij Kelvin Heemstra (voorzitterccw@nttb-west.nl) opgeven. De competitieleiders beoordelen of er een geschikte kandidaat is. Voor een kandidaat voor het voorzitterschap van CCW volgt een gesprek met het Afdelingsbestuur omdat communicatie en samenwerking met het AB een belangrijke randvoorwaarde is voor het goed functioneren van de commissie binnen de afdeling.