Selecteer een pagina

 

Invalbeperkingen

Hier onder staan de invalbeperkingen zoals van toepassing voor de najaarscompetitie 2019. De invalbeperkingen zijn gebaseerd op de regels zoals vastgelegd in het Competitieboek voorjaar 2020.

Als er gegronde redenen zijn, bijvoorbeeld een jeugdspeler die de eerste keer senioren speelt en daarom een lagere rating heeft, kunnen verenigingen binnen twee weken na publicatie van 1 augustus 2019 dispensatie aanvragen bij de competitieleider. De beslissing of een invalverbod of ‑beperking gehandhaafd blijft ligt bij de competitieleider.

Invalbeperkingen voorjaar 2020

De volgende dispensaties zijn verleend:

Naam Vereniging Dispensatie
J. Baas OTTV mag invallen in team 2 reguliere competitie
R. Clement OTTV mag invallen in team 2 reguliere competitie
L.A.J. de Gast Overschie mag invallen in team 5 duo competitie
T. Buikstra Docos mag invallen in team 2 reguliere competitie als ook P.A. Milikan speelt