Invalbeperkingen

Hier onder staan de invalbeperkingen zoals van toepassing voor de najaarscompetitie 2020. De invalbeperkingen zijn gebaseerd op de regels zoals vastgelegd in het competitieboek voorjaar 2022, deze is te vinden op de reglementen pagina.

Als er gegronde redenen zijn, bijvoorbeeld een jeugdspeler die de eerste keer senioren speelt en daarom een lagere rating heeft, kunnen verenigingen binnen twee weken na publicatie van 18 november 2021 dispensatie aanvragen bij de competitieleider. De beslissing of een invalverbod of ‑beperking gehandhaafd blijft ligt bij de competitieleider.

20230311_invalbeperkingen_West