Selecteer een pagina

 

Invalbeperkingen

Hier onder staan de invalbeperkingen zoals van toepassing voor de najaarscompetitie 2020. De invalbeperkingen zijn gebaseerd op de regels zoals vastgelegd in het Competitieboek najaar 2020.

Als er gegronde redenen zijn, bijvoorbeeld een jeugdspeler die de eerste keer senioren speelt en daarom een lagere rating heeft, kunnen verenigingen binnen twee weken na publicatie van 1 augustus 2020 dispensatie aanvragen bij de competitieleider. De beslissing of een invalverbod of ‑beperking gehandhaafd blijft ligt bij de competitieleider.

Invalbeperkingen najaar 2020

De volgende dispensaties zijn verleend:

Naam Vereniging Dispensatie