boetes

De competitieleiders hebben in het najaar 2022 de volgende boetes opgelegd:

Boetelijst Najaar 2022

Boetelijst West Voorjaar 2023

Tegen boetes gemeld in het competitiebulletin dan wel anderszins aan de verenigingen gemeld, kan een vereniging binnen twintig dagen na dagtekening protest aantekenen bij het AfdelingsBestuur (secretaris@nttb-west.nl).

De boetes van het najaar 2019 zijn hier te vinden.

Boetelijst West tot 4 November 2021

De volgende boetes zijn vervallen:

Vervallen boetes voorjaar 2020