Afgelopen 18 januari vond ’s avonds de eerste bijeenkomst van het nieuwe Jeugdplatform plaats.

Het Jeugdplatform is er om verenigingen (digitaal) bijeen te krijgen en de belangrijkste jeugdthematieken binnen de afdeling West te bespreken om tot concrete veranderingen en nieuwe activiteiten te komen. In het jeugdplatform staan de verenigingen, wel ondersteund door de afdeling, zelf aan het stuur. Het is bedoeld voor kennisdeling, het maken van plannen, het organiseren van activiteiten en vooral het helpen van elkaar, zeker ook verenigingen met problemen met jeugd

Er is budget beschikbaar, dit betekent dat als het jeugdplatform met initiatieven komt deze (mogelijk) door de afdeling financieel ondersteund kunnen worden. De vrijwilligers van de afdeling kunnen en willen ondersteunen bij de activiteiten die het Jeugdplatform gaat ontwikkelen.

Het jeugdplatform gaat dus vooral over wat de verenigingen nodig hebben, door verenigingen, ondersteund door de afdeling.

U kunt zich natuurlijk aanmelden bij onze Afdelingsondersteuner (afdelingsondersteuner@nttb-west.nl) om vanaf de volgende keer deel te nemen. Wilt u de komende maand (tot 5 maart) gaarne ook een cc: aan secretaris@nttb-west.nl sturen omdat de Afdelingsondersteuner met ouderschapsverlof is, zijn vriendin heeft een prachtige dochter gekregen.

Het verslag en de actiepunten van de eerste bijeenkomst zijn respectievelijk hier en hier te lezen.