Selecteer een pagina

Verkiezing:

De heer J.G. Wever is met algemene stemmen benoemd tot lid van het Hoofdbestuur.

Beleids- en projectplannen:

De Bondsraad is akkoord gegaan met de toelichting op de stand van zaken tot nu toe en de voorgestelde voortgang en uitvoering van de plannen.

Financiën:

Op de gepresenteerde begroting voor 2020 is door de Bondsraadsleden van West geen goedkeuring gegeven. Dit omdat het Hoofdbestuur de korting van 40K op de post opleidingen als verdienmodel aanmerkte en dat er op deze manier kon worden bezuinigd om de begroting in samenhang met nog andere posten sluitend te maken.

Herstructurering:

Na de pauze werd de Herstructurering NTTB uitvoerig besproken.

Hans Cloosterman (ex-voorzitter Afdeling Limburg) presenteerde het door de Taskforce opgestelde plan van “nieuwe bestuurlijke inrichting van de NTTB”.

Na deze (korte) presentatie ontstond een discussie waarin nog veel vragen waren bij diverse BR-leden (b.v. wie is de nieuwe ALV, Poolse landdag, electoraat, zijn de verenigingen veranderingsgezind, ontstaat zo een betrokkenheid bij de NTTB? etc.).

Hans Cloosterman en Bob Kelderman probeerden de gestelde vragen zo goed mogelijk te beantwoorden, waarbij opgemerkt moet worden dat een groot aantal gestelde vragen beantwoord moesten worden met “dat is nog niet uitgewerkt” of “dat is een detailvraag waar nog geen antwoord op gegeven kan worden” etc..

Na afloop van deze discussie heeft de BR een beslissing genomen over hoe het nu verder gaat met dit voorstel.

Uiteindelijk waren het 2 voorstellen die overbleven: wordt de opdracht door het HB verder uitgewerkt of gaat de huidige Taskforce verder met het uitwerken van een gedetailleerd plan. Het voorstel om met een externe groep een plan te maken, werd al rap door de BR afgewezen.

Hierna schorste het HB de bijeenkomst om onderling te overleggen over hun visie die gevraagd werd.

Het HB kwam met de volgende visie:

  • De huidige Taskforce gaat deze opdracht afmaken;
  • Er wordt een budget (fysiek en financieel) beschikbaar gesteld;
  • De Taskforce kan deskundigen inroepen, die zij maar willen (zowel in- als extern);
  • Het huidige HB-lid in de Taskforce zit vanaf nu op persoonlijke titel in de Taskforce en niet meer als HB-lid;
  • Het HB is verantwoordelijk dat adviezen zsm naar de BR-leden verstuurd worden;
  • Er worden zeer regelmatig rapportages opgesteld, zo vaak als nodig is;
  • Desnoods wordt(en) extra BR-vergadering(en) uitgeschreven;
  • Zelfs de mogelijkheid om electronisch te vergaderen wordt aangegeven.

De BR is heeft met deze visie van het HB ingestemd.

Bij deze Bondsraadvergadering waren Piet van Egmond en Franlk Lequin namens de afdeling West aanwezig. Als u vragen heeft over de vergadering of naar aanleiding van dit verslag kunt u deze natuurlijk aan hen stellen (contactgegevens op de pagina van de BR-leden) of via secretaris@nttb-west.nl.