De overgang naar de nieuwe regels voor het indienen van de teams is vrijwel geruisloos verlopen. We zijn daar hartstikke blij mee en willen alle wedstrijdsecretarissen bedanken dat ze dit binnen hun verenigingen zo goed hebben begeleid.

Zoals de vorige week al aangegeven zijn de competitieleiders op 7 januari overgegaan naar een nieuw e-mailsysteem van de Bond. Er zou geen mail verloren moeten zijn gegaan, maar duurt het erg lang voor u antwoord krijgt op uw mail, kunt u natuurlijk altijd de mail nog een keer versturen met de vraag of hij was ontvangen.

Er zijn een aantal vragen binnengekomen over de lijst met invalbeperkingen. Bij een aantal bleek het gelukkig te gaan om onbekendheid met de (nieuwe) regels rond de invalbeperkingen, maar een aantal gingen terecht over een gekke invalbeperking. Het blijkt dat sommige spelers een invalbeperking hebben voor een klasse waar hun vereniging geen team heeft (de reguliere klasse als ze zelf duo spelen en omgekeerd) of voor hun eigen klasse als alleen hun eigen team in die klasse speelt. Geen van deze vreemde invalbeperkingen heeft gelukkig dus een invalbeperking opgeleverd die er voor zorgt dat een speler ergens onterecht niet zou kunnen invallen. Het systeem wordt hier nog op aangepast en er zal een nieuwe, geschoonde lijst worden gemaakt.

Als je op een mobiele telefoon het formulier om een wedstrijd te verplaatsen invult, kan het gebeuren dat het oranje dropdown menu omlaag komt als je een invulvakje aanklikt. Je kunt dan het invulvakje niet meer kunt zien. Je kunt wel tikken op het toetsenbord, maar je ziet het invulveld niet zolang je niet naast het dropdown menu tikt. Er wordt (via het Bondsbureau) door de ontwikkelaar aan gewerkt, maar het lijkt handig om voorlopig een pc te gebruiken. Als het is opgelost zullen we dat natuurlijk melden.

Het blijkt ook zo te zijn dat op de nieuwe site de aanvrager van een verplaatsingsverzoek geen e-mail kopie meer van het verzoek krijgt. We weten niet of dit mogelijk gaat worden, maar we hebben er wel om gevraagd bij het Bondsbureau.