Afgelopen week is er een nieuwe lijst met invalbeperkingen gestuurd. De vorige lijst bevatte op zich geen fouten, maar had wel een aantal overbodige beperkingen. Er zouden nu geen invalverboden meer voor de eigen klasse als er geen andere teams van de vereniging in die klasse zitten, en voor klassen waar de vereniging geen team in heeft in moeten zitten. Een invalverbod voor een klasse kan zijn veranderd in een invalverbod voor een team als de vereniging maar één ander team in die klasse heeft. Beide zijn in praktijk hetzelfde.

We hebben echter helaas al twee meldingen gehad dat er nog een overbodig invalverbod in zit. Als u er ook eentje constateert, wilt u dat dan aan de (waarnemend) voorzitter van de commissie sturen?

Bij de invalbeperkingen wordt overigens (vast) gebruik gemaakt van de ELO-ratings op 1 januari 2020. Hiermee wordt een stabiele basis gerealiseerd. Wedstrijden en/of toernooien van erna (zoals de ZHK) zijn hier dus niet meer in meegenomen. Dit voorkomt dat (in theorie) elke dag een nieuwe lijst zou moeten worden gegenereerd omdat ratings nu eenmaal veranderen.

De bond heeft in een bericht aangegeven dat de pilot met het Digitale Wedstrijdformulier (DWF) nog niet in het voorjaar 2020 begint. Hoewel we veel toekomst zien voor het DWF, zijn we hier blij mee omdat de afdeling tot op dit moment nog niet geïnformeerd en betrokken was zodat we geen inzicht hebben wat het betekent voor de afspraken die we binnen de afdeling rond competitiewedstrijden met elkaar hebben gemaakt (AfdelingsCompetitie Reglement (ACR) en CompetitieBoek). Deze zullen beide moeten worden aangepast om het DWF mogelijk te maken. Het ACR kan alleen worden goedgekeurd door de AfdelingsLedenVergadering (ALV) en dus niet door de commissie of het Afdelingsbestuur. De volgende ALV is op 28 mei 2020.

Let op, in de Q&A op de home pagina van de site staat in de eerste regel dat DWF wel in pilotfase beschikbaar is in het voorjaar en in regel 2 dat de App nog niet beschikbaar is. Dit zou tot verwarring onder spelers kunnen leiden. Als de Bond tijdig alle juiste stappen heeft genomen (overleg met de afdeling, ondersteuning bij invoering) zodat bij de komende ALV het ACR aangepast kan worden, zal de pilot in het najaar kunnen starten.

Het in de vorige ‘mededelingen’ genoemde ‘oranje dropdown menu fout’ die optrad als je op je mobiel een wedstrijd wilde verplaatsen is hersteld.