Luc Janssen zal dit jaar nog een vijftal bijscholingen verzorgen voor afdeling West.

De bijscholingen die vanaf 12 juni zijn gepland, zijn bedoeld voor alle trainers die met jeugdspelers op regionaal niveau werken, dus alle TT2- en TT3-trainers.

De 1e workshop wordt gehouden op:  12 juni bij Alexandria ’66 (Tattistraat 25, 3066 CE Rotterdam)

De volgende thema’s komen tijdens de workshops aan bod:

 • 12 juni – Workshop 1 (aanleren techniek)
  Jouw spelers hebben de beginnersgroep verlaten. Ze vinden tafeltennis leuk en willen graag beter worden. In de beginnersgroep lag de nadruk op spelen en hebben de spelers de forehand topspin, de lange service en de blokslagen geleerd. De techniek van die slagen zal worden verfijnd en er zullen andere slagen bijkomen, zoals backhand topspin, backhand en forehand schuiven en natuurlijk de forehand smash.
  De volgende vragen worden o.a. behandeld:
  – In welke volgorde kan je de verschillende slagen het best aanleren?
  – Wat moet je weten over een slag om deze te kunnen aanleren?
  – Hoe leer je een nieuwe slag aan?
  – Hoe train je die nieuwe slagen zo, dat spelers ze ook in de wedstrijden toepassen?
 • 18 september – Workshop 2 (coaching en tactiek)

 • 16 oktober (*onder voorbehoud) – Workshop 3 (fysieke training op de tafeltennisvereniging)

Sporten is bewegen; tafeltennis is bewegen. Op de tafeltennistraining dient daarom ook op een leuke manier aandacht te worden besteden aan de fysieke factoren die bij tafeltennis een rol spelen. De bouwblokken voor bewegen en coördinatieve vaardigheden staan daarbij centraal. Daarnaast zal er ook aandacht worden besteed aan kracht, snelheid en uithoudingsvermogen, uiteraard allemaal praktisch en tafeltennisgerelateerd.

 • 27 november (*onder voorbehoud) – Workshop 4 (the next step – verbeteren technische vaardigheden en meerballentraining)

Jouw jeugdspelers beheersen de basis, hoe nu verder? Een praktische en interactieve workshop voor trainers die met hun jeugd de volgende stap willen maken met veel praktijkvoorbeelden.

 • 18 december (*onder voorbehoud) – Workshop 5 (hoe bouw je een succesvolle jeugdafdeling)

Bij een vereniging met goede jeugdafdeling stromen de jeugdleden soepel door naar de senioren. De binding met elkaar en met de vereniging is groot. Wat is de rol van de trainer in dat proces. Een must voor iedere verengingstrainer.

*De data van de laatste drie bijscholingen zijn nog onder voorbehoud.

Informatie & Inschrijven

Wat: Bijscholingen tafeltennistrainers NTTB afdeling West

Datum: 12 juni, 18 september, 16 oktober, 27 november en 16 december.

Tijd: 10.00 uur – 13.00 uur (09.30 uur zaal open)

Locatie: Wisselend (wordt per workshop bekend gemaakt)

Kosten: €15 per workshop. Bij het volgen van alle workshops, de 5e workshop gratis.

Betalen: Via bankrekening aan Nederlandse Tafeltennisbond: NL90 INGB 0000 2685 45 onder vermelding van <naam deelnemer> trainersbijscholingen afdeling West

Inschrijven: Meld je aan door een e-mail te sturen naar Afdelingsondersteuner John van Hoeven via afdelingsondersteuner@nttb-west.nl. 

Vermeld daarbij je naam, club, bondsnummer en trainerslicentie.