Overgenomen Nieuwsbrief TOZ Rotterdam (red.). Op 6 september is een eerder artikel geschreven over dit initiatief

TOZ Rotterdam is in de maak

In augustus heeft er een eerste gesprek plaatsgevonden met diverse partijen (Alexandria ’66, NTTB, Sportsupport Rotterdam), die betrokken zijn bij tafeltennis en sport in Rotterdam. Allen ondersteunen het idee, dat er weer een tafeltennisvereniging moet opstaan in Rotterdam-Zuid. Er moet een team komen dat dit gaat realiseren. Een initiatiefnemer is niet genoeg. Dus is begin deze maand een artikel opgesteld en dat is verspreid binnen de tafeltennis- en andere sportwerelden. De grote media hebben het slechts voor kennisgeving aangenomen. Dat is voor later. Niettemin heeft het artikel effect gehad.

Deze eerste nieuwsbrief laat zien wat de volgende stappen zijn geweest tot dusver en welke vraagstukken er liggen.

De strategie

De aanpak is die ons voorstaat is gericht op het bevorderen van de tafeltennissport zonder drempels.

Dat willen we doen door allereerst sportaanbieder te worden met tafeltennis op straat, op school en in wijkgebouwen.

Pas daarna en met de oogst van mensen die verder willen dan recreatief spelen een rechtspersoon oprichten (wellicht een vereniging) waar training worden aangeboden en leden kunnen deelnemen aan competities en een wisselend aantal sparringpartners.

We willen een sportaanbieder zijn die werkt met kwalitatief goede spullen,       Club accommodatie en motiverende trainers.

Zodra we een eerste instroom kunnen verwerken willen we ook iets aan marketing doen door middel van demonstraties, open toernooien, workshops.

De eerste drempel die er voor de sportbeoefenaars komt te liggen is bij het lid worden van de club. Hopelijk kunnen we een clubhuis laten ontstaan in de nieuwe accommodatie van het Huis op Zuid.

Tafeltennis op straat

In samenwerking met Erna Truijens van de Sportspullenbank, die een vernieuwend concept voor het sportief gebruik van pleinen in de wijken van Rotterdam bepleit, zijn we bezig om de bestaande openbare tafeltennistafels en het gebruik daarvan in beeld te brengen. We willen een koppeling maken met de gebruikers van deze tafels en het initiatief van Rotterdam-Zuid. Overleg met Sport Support is gaande om te kijken of we meer tafels dan er nu al staan kunnen plaatsen en hoe we het gebruik kunnen monitoren.

Tafeltennis op school: OBS De Pijler

Het gepubliceerde artikel heeft onder meer een jonge scholier van 15 jaar bereikt die al competitief tafeltennis speelt bij Alexandria ’66.

Hij, Yi Ming Stokman, is bereid om op zijn oude basisschool kinderen te begeleiden met de kennismaking met tafeltennis. Die school, de openbare Basisschool De Pijler, in de Kop van Zuid, heeft positief gereageerd op ons plan en in oktober worden er concrete plannen gemaakt. Het idee is om na de formele schooltijd met enkele tafels kinderen te enthousiasmeren in het kader van de schoolsportvereniging. We beginnen met een haalbare ambitie om een uur per week kinderen te laten kennismaken met de sport.

 

PCB De Klaver

Via Sportsupport is een tweede school in beeld, De Klaver. We zijn daarover in overleg en in de volgende nieuwsbrief hopelijk meer nieuws.

 

Tafeltennis in de wijk

In het verzamelgebouw ’t Klooster aan het Afrikaanderplein waar vele culturen elkaar ontmoeten, hebben wij gesproken over een tafeltennisfaciliteit voor ouderen en wellicht ook jongeren. Het gesprek is gaande en er lijkt plaats voor zeker twee tafels.

 

De eerste vrijwilligers: trainers!

Trainers zijn de mensen die direct contact hebben met de toekomstige spelers en die bepalend zijn voor hun motivatie om zich te committeren, te trainen en te groeien en zelfs te dromen van topsport…. De trainers zijn de bottle neck van iedere vereniging van tafeltennis.

Naast Yi Ming heeft zich nog een volwassen tafeltennisspeler gemeld die sinds een maand in Rotterdam is komen wonen en afkomstig is van …Rusland, Sint Petersburg. Hij wil niet alleen spelen (daarvoor heb ik hem verwezen naar 21 UP voorzitter Frank van der Weiden). Hij is daar welkom. Hij is daarnaast ook bereid om kinderen te begeleiden en mogelijk ook ouderen. Het zou betekenen dat we bemensing hebben voor zeker 2 to 3 uur per week. Daarnaast heeft zich iemand, Ben de Hoop, gemeld die nauw betrokken was bij de voormalige vereniging op Zuid, FVT. Zijn dochter speelt op hoog niveau en zijn zoon heeft een tafeltennisbedrijf in Schiedam. Hij is bereid om onder meer een 55 plus afdeling op te helpen zetten in onze toekomstige vereniging.En hij is bereid om trainers op te leiden.

Hoe te organiseren?

Er heeft een goed en geïnspireerde ontmoeting plaatsvonden met Rinie Boutens. Zijn onmi-sportvereniging lijkt geschikt om ook een tafeltennisafdeling in te realiseren. We zijn erover in gesprek en kijken voorzichtig of dit een optie is of dat er gewoon een aparte vereniging zal worden opgericht. Een andere optie is om TOZ Rotterdam onder te brengen bij de stichting Tafeltennisbelangen, die al accommodatie bezit waar 21 UP gebruik van maakt. Het gesprek hierover is gaande.

Tafeltennis tafels en andere spullen

De al eerder genoemd Erna Truijens van de Sportspullenbank heeft zich bereid verklaard om tafeltennistafels op te slaan en te distribueren. We hebben er momenteel 2. 21UP voorzitter, Frank van der Weiden heeft zich ook gemeld en geeft net als Saskia Meijer support aan de ontwikkeling van Tafeltennis op Zuid. Hij heeft mogelijk 5 tafels ter beschikking, helaas zijn wij niet de eerste maar de tweede gegadigde. Dus als de eerste niet hapt hebben we plotseling 7 tafels. Het is de vraag of we er goed aan doen om te beginnen met oude tafels.  Wellicht kunnen we nog een inzamelingsactie uitvoeren. Daarvoor zoeken we nog ideeën.

Als er meer scholen mee gaan doen dan hebben we nog wel wat tafels nodig. Wellicht doen we er goed aan om tafels te gebruiken waar wielen onder zitten en waar het net vaste blijft zitten. Voor de toekomstige club activiteiten willen we in ieder geval gebruik maken van nieuwe tafels om het aantrekkelijk te maken  de contributie drempel te nemen.

Zo hebben we kinder frames nodig en ook andere goede batjes om ook de bal goed effect te kunnen geven. En moeten lichte schotjes komen om de tafeltennis gebieden enigszins te kunnen scheiden. En op de locaties moeten natuurlijk ook dozen met ballen komen.

 

Landelijke bijeenkomst tafeltennisbond

Op 22 oktober a.s. is er een grote bijeenkomst van de NTTB (het Verenigingscongres, red.). Daar zal TOZ Rotterdam ook vertegenwoordigd zijn en wellicht komen daar mee ontwikkelingen uit.

Financien

De eerste berekeningen laten zien dat we wat startgeld nodig om de sportpromotie gestalte te geven. Het is nog te vroeg voor een volledig overzicht van kostenposten, maar mijn eerste schatting is dat we met een start bijdrage van € 20.000 het aantal buitentafels en tafels op scholen en in wijkgebouwen met bijbehorende spullen goed kunnen opzetten.

 

Tot slot

Al met al is de oogst van een artikel niet slecht. We gaan rustig door en kijken wat alle ontmoetingen die gepland staan in oktober opleveren. Bedankt voor alle hulp en betrokkenheid!