De tafeltennistrainers en coaches spelen een cruciale rol bij de vereniging als het gaat om het werven, opleiden en behouden van leden. Met ‘Trainersbegeleiding’ wil de Afdeling West de komende jaren verenigingen (financieel) ondersteunen waardoor ze de eigen trainingsorganisatie nog beter kunnen ontwikkelen. Kijk hieronder welke mogelijkheden afdeling West kan bieden!

Goede trainers en coaches zijn vooral van enorm belang voor de jeugd. Zij steken vaak erg veel tijd en energie in het trainen en/of coachen van jonge sporters en spelen, bewust of onbewust, een rol in de opvoeding van deze kinderen. De manier waarop zij met hen omgaan is cruciaal voor de sportieve – en persoonlijke ontwikkeling van de jeugdige sporters. De trainer/coach vervult dus een fundamentele rol binnen de tafeltennisvereniging en is van levensbelang voor de continuïteit van een jeugdafdeling. Laten we eerlijk zijn, een beter opgeleide trainer is een betere trainer en begeleider, en dat zorgt voor meer spelplezier, meer jeugd, een hoger niveau en het behouden van de spelers voor de vereniging en de bond.

Blokkendoos aan producten en diensten
Afdeling West heeft een set aan  mogelijke producten en diensten (wij noemen het onze ‘blokkendoos’), die een vereniging kan helpen bij de ontwikkeling van de trainingsorganisatie. Dit zijn onder andere bestaande blokken zoals trainersopleidingen, trainersworkshops en het opzetten van een technisch beleidsplan, maar ook nieuwe zoals trainersbegeleiding in de zaal, videoanalyses van spelers en een cursus ‘teambegeleiding voor ouders’.  Afhankelijk van wat de vereniging nodig heeft kunnen één of meer blokken worden ingezet.

Dit kunnen we natuurlijk niet alleen, dus we werken hierin samen met het Bondsbureau van de  NTTB, Vereniging Van TafeltennisTrainers (VVTT) en externe tafeltennisprofessionals.

Aanvraagprocedure 
Meld je aan bij afdeling West, vertel wat het huidige niveau is van de trainers, wat je wilt bereiken, en welke ontwikkelslagen voor de club nodig zijn om datgene te bereiken. Doe dit middels een e-mail die je stuurt naar Sven Groot, afdelingsondersteuner@nttb-west.nl.

Hoe graag we ook zouden willen, we kunnen waarschijnlijk niet alle inzendingen ook de benodigde ondersteuning bieden. We zullen mogelijk een selectie moeten maken van verenigingen die in de 1e ronde ondersteuning krijgen. Omdat Trainersbegeleiding een meerjarenplan betreft komen er in de loop van het jaar en de komende jaren meer momenten om verenigingen te kunnen helpen.