Selecteer een pagina

 

Subsidieregelingen

Afdeling West kent een stimuleringsregeling om leden die een opleiding van de NTTB willen gaan volgen te stimuleren om met de opleiding te starten. Deelnemers aan een NTTB opleiding (of verenigingen als het om de tafeltennistrainersopleidingen gaat) kunnen voor de meeste opleidingen 50% van de opleidingskosten vergoed krijgen. Dit geldt overigens alleen wanneer een deelnemer slaagt voor de opleiding.

Deze stimuleringsregeling is een motivatieregeling en geen vergoedingsregeling. Aanvragen die worden ingediend nadat de opleiding is begonnen worden om die reden niet in behandeling genomen.

De 50% stimuleringsregeling geldt voor de volgende opleidingen:
Toernooileidersopleidingen:                TL2, TL3
Scheidsrechtersopleidingen:               SR2, SR3

De vergoeding voor de trainersopleidingen is mede afhankelijk van de opleiding die wordt gevolgd. Hier zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  1. Subsidie wordt in principe alleen nog maar aan verenigingen gegeven;
  2. Een vereniging die een volledige TT1 afneemt bij de Bond krijgt hiervoor 50% vergoeding van de afdeling (behalve als de afdeling een vergelijkbare cursus tegen lagere kosten aanbiedt);
  3. De subsidie voor TT2 blijft 50%;
  4. Voor de TT3 en TT4 wordt geen subsidie meer gegeven. Iemand die een TT3 of TT4 wil aanvangen kan op verzoek in gesprek gaan met het Afdelingsbestuur over een subsidie en de daar tegenover staande tegenprestatie.

De afdeling zal blijven proberen een enkel maal per 5 jaar een (vrijwel) gratis TT2 aanbieden zolang het budget dit toelaat (ook in relatie met de andere subsidies dat jaar). Dit zal mede afhankelijk zijn van de prijs die de nationale Bond hiervoor vraagt aan ons.

De opmerking onder 2. is opgenomen omdat de afdeling momenteel de mogelijkheid onderzoekt om een vergelijkbare opleiding voor verenigingen beschikbaar te stellen tegen lagere kosten dan de Bond er nu voor vraagt. Dit is mede mogelijk omdat de TT1 geen opstapcursus is voor de TT2 en alleen gericht is op begeleiding van teams door bijvoorbeeld ouders en oudere jeugdspelers. De afdeling vindt de TT1 belangrijk omdat verenigingen hiermee onder meer ouders aan de vereniging kunnen binden.

Aanvraagprocedure
Dien tijdig voor de aanvang van de opleiding een subsidieverzoek in bij John van Hoeven. Vermeld hierbij welke opleiding je wanneer gaat volgen en zet ook je IBAN gegevens in de e-mail. Zodra het verzoek per e-mail is bevestigd en geaccordeerd, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen om de subsidie te verkrijgen:

  1. Voorwaarde 1 is dat je slaagt voor je examen. Om dit aan te kunnen tonen is het verzoek om een foto/bewijs van het behaalde diploma per e-mail op te sturen.
  2. Voorwaarde 2 is dat je een betalingsbewijs hebt. Om dit aan te kunnen tonen is het verzoek om een afschrijft van de bijdrage per e-mail op te sturen.

Als aan beide voorwaarden is voldaan, ontvang je een bericht waarin wordt aangegeven dat de penningmeester 50% van de eigen bijdrage binnen 6 weken wordt overgemaakt.

Contact
Voor vragen over opleidingen kun je contact opnemen met John van Hoeven