Selecteer een pagina

 

Subsidieregelingen

Afdeling West kent een stimuleringsregeling om leden die een opleiding van de NTTB willen gaan volgen te stimuleren om met de opleiding te starten. Deelnemers aan een NTTB opleiding (of verenigingen, als zij de opleiding betalen) kunnen 50% van de opleiding vergoed krijgen. Dit geldt overigens alleen wanneer een deelnemer slaagt voor de opleiding.

Deze stimuleringsregeling is een motivatieregeling en geen vergoedingsregeling. Aanvragen die worden ingediend nadat de opleiding is begonnen worden om die reden niet in behandeling genomen.

De stimuleringsregeling geldt voor de volgende opleidingen:

Trainersopleidingen:                             TT1, TT2, TT3 & TT4
Toernooileidersopleidingen:                TL2, TL3
Scheidsrechtersopleidingen:               SR2, SR3

Aanvraagprocedure
Dien tijdig voor de aanvang van de opleiding een subsidieverzoek in bij Sven Groot. Vermeld hierbij welke opleiding je wanneer gaat volgen en zet ook je IBAN gegevens in de e-mail. Zodra het verzoek per e-mail is bevestigd en geaccordeerd, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen om de subsidie te verkrijgen:

  1. Voorwaarde 1 is dat je slaagt voor je examen. Om dit aan te kunnen tonen is het verzoek om een foto/bewijs van het behaalde diploma per e-mail op te sturen.
  2. Voorwaarde 2 is dat je een betalingsbewijs hebt. Om dit aan te kunnen tonen is het verzoek om een afschrijft van de bijdrage per e-mail op te sturen.

Als aan beide voorwaarden is voldaan, ontvang je een bericht waarin wordt aangegeven dat de penningmeester 50% van de eigen bijdrage binnen 6 weken wordt overgemaakt.

Contact
Voor vragen over opleidingen kun je contact opnemen met Sven Groot