Graag nodig ik u namens het Afdelingsbestuur uit om de najaars ALV van de NTTB afdeling West op 12 november 2020 bij te wonen. Net als de voorjaars ALV zal ook deze ALV online worden gehouden. De stukken op de agenda zouden, als alles goed is, niet tot discussies moeten leiden. Voor eventuele vragen is natuurlijk ook online alle ruimte ingebouwd.

Wij zullen het programma Zoom hiervoor gaan gebruiken. Dit programma is gratis en zal automatisch vragen of het kan worden geïnstalleerd als u de link voor de vergadering aanklikt.

ALV afdeling West NTTB

Datum: 12 november juli 2020

Aanvang: 20:00 (wachtruimte open om 19:50)

We begrijpen dat de voortgang van de competitie een belangrijk onderwerp kan zijn op de ALV. Op dit moment (drie weken voor de ALV), is er echter nog niets bekend van het verloop van de crisis en de mogelijke maatregelen die van invloed zijn op het verloop van de competitie op dat moment. Om die reden staat er geen expliciet punt hiervoor op de agenda. Als het belangrijk is zal het natuurlijk tijdens de mededelingen en/of de rondvraag aan de orde komen.

Om de vergadering beheersbaar te houden zou ik graag een aantal regels met u willen afspreken. Een aantal zijn verzoeken, een aantal zullen we in de vergadering handhaven.

 • De ALV zal in de vorm van een soort webinar worden gehouden, dit betekent dat alleen de AB‑leden en de documenten in beeld zijn (en alleen de AB-leden kunnen praten);
 • De sessie start met de deelnemers gemute, ik wil je ook vragen niet de unmuten behalve als ik het vraag;
 • Aanwezigen kunnen communiceren via de chat;
 • Wilt u zich bij ‘binnenkomst’ aanmelden in de chat met uw eigen naam en de verenigingsnaam? Alleen dan weten we wie er is geweest én kunnen we later bij eventuele vragen indien nodig de vragensteller aan een vereniging koppelen;
 • Als u mededelingen voor de vergadering heeft, wilt u deze uiterlijk op 9 november sturen aan secretaris@nttb-west.nl?
 • Als u al van tevoren vragen kent die u in de rondvraag wilt stellen, wilt u deze uiterlijk op 9 november sturen aan secretaris@nttb-west.nl?
 • Mocht u commentaar hebben op de bijlagen, wilt u deze uiterlijk op 9 november sturen aan secretaris@nttb-west.nl?
 • Als u vragen heeft tijdens een onderwerp kunt u deze via de chat stellen. Onze Afdelingsondersteuner Sven beheert de chat en zal de vragen ter zake zijn met de AB-leden delen. Vragen die niet ter zake zijn zal hij na de vergadering beantwoorden;
 • Wacht in de chat met een vraag tot het onderwerp is afgesloten, misschien is hij dan al beantwoord
 • Lees de andere vragen in de chat, misschien heeft iemand anders hem al gesteld en hoeft hij niet nogmaals gesteld te worden;
 • Als een onderwerp besproken is en uw vraag staat nog open, dan komen wij er op terug. Indien nodig krijgt u dan van ons nog het woord om het e.a. toe te lichten;
 • Als het aantal aanwezigen dit toe laat zullen we voor de discussie met de Bondsraad leden, het HB‑lid en de rondvraag alle aanwezigen op het scherm zetten. Tijdens de voorjaars ALV ging dit prima.

Kom bij voorkeur met niet meer dan één vertegenwoordiger van uw vereniging in de vergadering.

Als u/uw vereniging bij de ALV aanwezig wil zijn verzoek ik u dit via e-mail te melden aan secretaris@nttb‑west.nl. We zullen u dan een paar dagen voor de vergadering de link sturen waarop u moet klikken om de vergadering bij te wonen. We zullen dan natuurlijk ook de regels nogmaals meesturen.

Mocht u/uw vereniging verhinderd zijn, wordt het nog steeds zeer op prijs gesteld als u zich voor de vergadering afmeldt.

We hopen u daar te mogen zien.

 

Met sportieve groet, namens het bestuur,

Martijn Haalman,

Voorzitter Afdeling West NTTB

 

De volgende stukken zijn beschikbaar:

 

De stukken voor de Bondsraad van 21 november 2020