Graag nodig ik u namens het Afdelingsbestuur uit om de voorjaars ALV van de NTTB afdeling West op 16  juli 2020 bij te wonen. U treft bijgevoegd de agenda en de bijlagen aan. Alle documenten zijn ook te vinden op de site van de afdeling onder Organisatie > ALV en thema avonden > Komende ALV (dit is de link).

Zoals eerder aan u verteld zal deze ALV, mede vanwege mijn eigen medische achtergrond, online worden gehouden. We hebben het aantal onderwerpen beperkt tot díe onderwerpen die reglementair en voor de voortgang van de activiteiten nodig zijn. In de najaars ALV van 2019 is al een overzicht van de activiteiten in 2019 gepresenteerd.

Wij zullen naar verwachting het programma Microsoft Teams hiervoor gaan gebruiken. Dit programma is gratis en zal automatisch vragen of het kan worden geïnstalleerd als u de link voor de vergadering aanklikt.

ALV afdeling West NTTB

Datum: 16 juli 2020

Aanvang: 20:00

Om de vergadering beheersbaar te houden zou ik graag een aantal regels met u willen afspreken. Een aantal zijn verzoeken, een aantal zullen we in de vergadering handhaven.

  • De ALV zal in de vorm van een soort webinar worden gehouden, dit betekent dat alleen de AB‑leden en de documenten in beeld zijn (en alleen de AB-leden kunnen praten);
  • Aanwezigen kunnen communiceren via de chat;
  • Wilt u zich bij ‘binnenkomst’ aanmelden in de chat met uw eigen naam en de verenigingsnaam? Alleen dan weten we wie er is geweest én kunnen we later bij eventuele vragen indien nodig de vragensteller aan een vereniging koppelen;
  • Als u mededelingen voor de vergadering heeft, wilt u deze svp uiterlijk op 9 juli sturen aan secretaris@nttb-west.nl?
  • Als u al van tevoren vragen kent die u in de rondvraag wilt stellen, wilt u deze svp uiterlijk op 9 juli sturen aan secretaris@nttb-west.nl?
  • Mocht u commentaar hebben op de bijlagen, wilt u deze svp uiterlijk op 9 juli sturen aan secretaris@nttb-west.nl?
  • Als u vragen heeft tijdens een onderwerp kunt u deze via de chat stellen. Onze afdelingsondersteuner Sven beheert de chat en zal de vragen ter zake zijn met de AB-leden delen. Vragen die niet ter zake zijn zal hij na de vergadering beantwoorden;
  • Wacht in de chat met een vraag tot het onderwerp is afgesloten, misschien is hij dan al beantwoord
  • Lees de andere vragen in de chat, misschien heeft iemand anders hem al gesteld en hoeft hij niet nogmaals gesteld te worden
  • Als een onderwerp besproken is en uw vraag staat nog open, dan komen wij er op terug. Indien nodig krijgt u dan van ons nog het woord om het e.a. toe te lichten

Kom svp ook met niet meer dan één vertegenwoordiger van uw vereniging in de vergadering.

Als u normaal nooit komt is dit naar verwachting niet de juiste vergadering om eens te komen kijken hoe het gaat.

Als uw vereniging bij de ALV aanwezig wilt zijn verzoek ik u dit via e-mail te melden aan secretaris@nttb‑west.nl. We zullen u dan een paar dagen voor de vergadering de link sturen waarop u moet klikken om de vergadering bij te wonen. We zullen dan natuurlijk ook de regels nogmaals meesturen.

Mocht uw vereniging verhinderd zijn, wordt het nog steeds zeer op prijs gesteld als u zich voor de vergadering afmeldt.

We hopen u daar te mogen zien.

Met sportieve groet, namens het bestuur,

Martijn Haalman,

Voorzitter Afdeling West NTTB

De volgende stukken zullen worden behandeld::