Selecteer een pagina

Door een nieuw initiatief en een stukje subsidie zijn er nieuwe leden welkom geheten bij Tavenu.

Aanvraag subsidie vrijdagmiddagtafeltennis onder auspiciën van Tavenu

Verslag van de activiteiten van Tavenu voor het tafeltennissen van 55 plussers. De kosten worden hieronder ook aangegeven omdat uit de algemene middelen van Tavenu dit niet mogelijk is omdat de ledenaantallen steeds meer slinken.

1    Onze doelstelling is 55 plussers in de Hoeksche Waard aan het bewegen (in ons geval dus tafeltennissen) te krijgen, man èn vrouw. Dit in samenwerking met gemeente (die een gedeelte van de zaalhuur voor haar rekening neemt)

Voor de deelnemers is dit dan ook gratis te bezoeken en hopelijk willen ze hierna lid worden van Tavenu (…. en dan dus ook van de NTTB!).

2    Ik stuur voor de eerste vrijdag van de maand een uitnodiging naar een vaste groep toe. Dit zijn nu ongeveer 26 mensen die hun emailadres aan me hebben gegeven om in contact te blijven. Elke 1e vrijdagmiddag van de maand van 14.00-15.30 vindt dit plaats in de sporthal Cromstrijen in Numansdorp.  In totaal 11 keer per jaar, in augustus niet. Gemiddeld zijn er 16 tot 18 deelnemers die de activiteit bezoeken en erg enthousiast zijn. Ze vroegen in mei 2019 al of het na de vakantie weer verder gaat……!

Een speciale werkgroep uit de gemeente (RegieKr8)  maakt reclame voor ons op lichtborden langs de (snel)weg, helpen met subsidieaanvraag voor zaalhuur en we hebben regelmatig contact met radio Hoeksche waard en via onze leden wordt mond op mond reclame gemaakt. Deze groep filmt ook zo nu en dan en plaatst dit dan  op Facebook.

Ook onze webmaster van Tavenu maakt regelmatig reclame op Facebook.

Met onderstaande tekst hebben we via vele wegen het Nieuws gezocht en dat heeft op dit moment 4 nieuwe leden opgeleverd.

Wist u dat Tavenu nog steeds de eerste vrijdag van de maand elke 55 plusser uit de Hoeksche Waard (en daarbuiten) de gelegenheid geeft om van 14.00 tot 15.30 uur in de sporthal Cromstrijen te Numansdorp te komen tafeltennissen?

Wist U dat dit gratis is?

We de NTTB dankbaar zijn dat ze ons een subsidie geven om U te laten tafeltennissen?

Wist U dat Tavenu een website heeft?   www.ttvtavenu.nl Kijkt U er eens op!

Wist U dat er elke 1e vrijdagmiddag van de maand ongeveer 15 tot 20 personen aanwezig zijn?

Dit zowel mannen als vrouwen zijn?

En U dus zeker niet alleen staat?

Dat het plezier voorop staat maar dat het er ook wel eens fanatiek kan toegaan?

Er soms wel eens balletjes sneuvelen?

Dat  we halverwege de middag even stoppen om koffie, thee of limonade te nuttigen?

Dat er ook nog “iets bij” geserveerd wordt?

Dat de volgende keer op 6 december plaatsvindt?

En dat wij  – tafeltennisvereniging Tavenu – U dan graag verwelkomen?