Afdeling West is op zoek naar een club die haar accommodatie, tegen een kleine vergoeding, beschikbaar wilt stellen voor de organisatie van een trainersworkshop. Als dat bij jou op de club kan dan horen we graag van je, neem contact op via afdelingsondersteuner@nttb-west.nl.

Jaarlijks organiseert afdeling West in samenwerking met de Vereniging van Tafeltennistrainers (VVTT) trainersworkshops zodat tafeltennistrainers zich blijvend kunnen ontwikkelen en hun kennis en ervaring kunnen delen met andere aanwezigen. We willen dit najaar minimaal 1 trainersworkshop organiseren, uiteraard worden de protocollen omtrent Covid-19 in acht genomen.

Het beschikbaar stellen van de eigen accommodatie heeft als bijkomstig voordeel dat de reisafstand waarschijnlijk klein is voor de eigen clubtrainers dus deelnemen is nóg laagdrempeliger!

De condities voor het beschikbaar stellen van de accommodatie
De gastheer ontvangt een vergoeding van €75,-, hiervoor vragen wij het volgende van de vereniging:

  • De vereniging stelt de accommodatie beschikbaar voor de workshop, dit betekend dat er dan géén eigen clubactiviteiten plaatsvinden in de accommodatie;
  • De vereniging stelt de accommodatie beschikbaar gedurende de 2,5 uur durende workshop. 30 minuten voorafgaand aan de workshop opent de vereniging de deuren, na afloop van de workshop is er ruimte voor de aanwezigen om nog een drankje te nuttigen;
  • De vereniging stelt de tafeltennistafels, balletjes en eventuele sportmaterialen beschikbaar;
  • De vereniging regelt iemand voor de barbezetting die zorgt dat er voorafgaand aan de workshop koffie/thee klaar staat. In de pauze en na afloop van de workshop is de bar ook geopend voor het nuttigen van consumpties.