Op 9 december organiseert GTTV Vriendenschaar het Ton Heerkens Vriendenschaar jeugd open.

Inschrijving is open voor alle jeugdspelers uit de regio. Hieronder is de convcatie met alle informatie te vinden.
Meld je aan voor 6 december of voor het maximum aantal van 60 deelnemers is bereikt.

convocatie Ton Heerkens Vriendenschaar jeugd open