Afgelopen 22 maart vond ’s avonds de tweede bijeenkomst van het Jeugdplatform plaats.

Ook deze bijeenkomst waren er weer zestien deelnemers die in een goede bijeenkomst met elkaar van gedachten hebben gewisseld over de vraag: ‘Ledenwerving & behoud specifiek gericht op de doelgroep meisjes’.

Uit de vorige bijeenkomst is naast de vele andere ideeën, ook een samenwerking op het gebied van Discord gekomen. Het artikel hierover kunt u hier vinden.

Het verslag van de tweede bijeenkomst is hier te vinden.

 

Achtergrond informatie

Het Jeugdplatform is er om verenigingen (digitaal) bijeen te krijgen en de belangrijkste jeugdthematieken binnen de afdeling West te bespreken om tot concrete veranderingen en nieuwe activiteiten te komen. In het jeugdplatform staan de verenigingen, wel ondersteund door de afdeling, zelf aan het stuur. Het is bedoeld voor kennisdeling, het maken van plannen, het organiseren van activiteiten en vooral het helpen van elkaar, zeker ook verenigingen met problemen met jeugd

Er is budget beschikbaar, dit betekent dat als het jeugdplatform met initiatieven komt deze (mogelijk) door de afdeling financieel ondersteund kunnen worden. De vrijwilligers van de afdeling kunnen en willen ondersteunen bij de activiteiten die het Jeugdplatform gaat ontwikkelen.

Het jeugdplatform gaat dus vooral over wat de verenigingen nodig hebben, door verenigingen, ondersteund door de afdeling.

U kunt zich natuurlijk aanmelden bij onze Afdelingsondersteuner (afdelingsondersteuner@nttb-west.nl) om vanaf de volgende keer deel te nemen.

De verslagen van alle Jeugdplatforms zijn hier te vinden.