De afdeling wil nog steeds graag samen met de verenigingen kijken hoe we meer jeugd bij tafeltennis betrokken krijgen. Het Jeugdplatform organiseren we in 2021 digitaal op maandag 18 januari om 20.00 uur, deelnemers van 7 verschillende verenigingen hebben zich al aangemeld. Jij bent er toch ook bij?

Het Jeugdplatform zetten we als middel in om verenigingen digitaal bijeen te krijgen. In het platform bespreken we graag de belangrijkste jeugdthematieken binnen de afdeling West met als doel om tot concrete veranderingen te komen en tot nieuwe activiteiten te komen.

Het Jeugdplatform is dus bij uitstek een mooie kans om, naast het uitwisselen van kennis en ervaring met andere aanwezigen, thema’s en/of initiatieven in te brengen die anderen maar zeker ook jouw eigen vereniging (financieel) gaat helpen om meer jeugdleden te werven of juist te behouden. Samen versterken we elkaar en maken we onze sport toekomstbestendig.

Voor wie is het jeugdplatform bedoeld?
Afdeling West nodigt hierbij alle verenigingen met jeugdleden uit, of diegene die de intentie hebben om te starten met een jeugdafdeling, om deel te nemen aan het digitale Jeugdplatform. We zien graag de verenigingsbestuurders en/of verenigingsfunctionarissen die actief betrokken zijn bij de jeugdafdeling van de eigen club.

Instroom, ledenbehoud & doorstroom naar senioren
Onder deze thema’s kun je ontzettend veel activiteiten hangen, denk bijvoorbeeld aan starterstoernooien, (regionale) beginnerstrainingen, kennismakingslessen, talenttrainingen of het opstellen van een jeugdbeleidsplan.

Als afdeling gaan we één van de komende vergaderingen in ieder geval ‘Ledenbehoud & wedstrijdaanbod pupillen/welpen’ inbrengen, maar we zouden heel graag zien dat de verenigingen hun eigen wensen en behoeften inbrengen voor bespreking. Als u al onderwerpen heeft kunt u deze natuurlijk tegelijk met uw aanmelding al meenemen”.

Wat willen we bereiken?
Het platform willen we zodanig organiseren dat er ruimte is voor kennisdeling, discussie en het komen tot concrete acties die bijdragen aan het jeugdledenaantal bij een vereniging en daarmee ook aan het aantal jeugdleden in afdeling West.

Deelnemen aan het Jeugdplatform
Aanmelden kan t/m 14 januari door dit aanmeldformulier in te vullen en te mailen naar onze Afdelingsondersteuner Sven Groot via afdelingsondersteuner@nttb-west.nl.  Neem voor vragen en/of meer informatie gerust contact op.