Selecteer een pagina

Uit de laatste ledenanalyse van de NTTB dat gaat over het jaar 2019 blijkt dat afdeling West flink is gedaald als het gaat om aantal jeugdleden. Het nog op te starten Jeugdplatform is bij uitstek een mooie kans om, naast het uitwisselen van kennis en ervaring met andere verenigingen, initiatieven in te brengen die anderen maar zeker ook jouw eigen vereniging (financieel) helpt om meer jeugdleden te werven of juist te behouden.

Afdeling West nodigt hierbij alle verenigingen met jeugdleden, of diegene die de intentie te hebben om te starten met een jeugdafdeling, uit om deel te nemen aan het Jeugdplatform. Deelname aan het Jeugdplatform kan de eigen vereniging veel opleveren maar je helpt ook zeker andere verenigingen in West. Samen versterken we elkaar en maken we onze sport toekomstbestendig.

Wat wordt er tijdens het Jeugdplatform besproken?
Uiteindelijk is dit geheel afhankelijk van de inbreng van de deelnemers. Thema’s zoals starterstoernooien, beginnerstrainingen, kennismakingslessen of het opstellen van een Jeugdbeleidsplan kunnen onderdeel zijn van het platform. Daarnaast moet het mogelijk zijn om kennis en ervaringen met andere aanwezigen uit te wisselen. Als de behoefte er is om een externe partij in te huren ter bevordering van de kennis en ervaring dan zal samen met het Afdelingsbestuur naar de mogelijkheden gekeken worden. We zijn immers met elkaar verantwoordelijk om met initiatieven te komen die gaan bijdragen aan het verhogen van het eigen jeugdledenaantal.

Deelnemen aan het Jeugdplatform / op de hoogte blijven van ontwikkelingen
Vanwege de situatie rondom het Coronavirus is een fysieke bijeenkomst inplannen voorlopig nog van de baan. Wel willen we graag onze verenigingen alvast betrekken bij het Jeugdplatform dus als je de intentie hebt om te participeren aan het jeugdplatform dan kun je dat middels onderstaand formulier kenbaar maken. Het platform is geschikt voor verenigingsbestuurders en/of verenigingsfunctionarissen die actief betrokken zijn bij de jeugdafdeling van de eigen club.

Voor vragen/meer informatie kunt u contact opnemen met Afdelingsondersteuner Sven Groot via afdelingsondersteuner@nttb-west.nl.

 

Aanmelden Jeugdplatform afd. West