Selecteer een pagina

Op 17 mei 2021 vond de (online) ontmoeting tussen de Bondsraadsleden (Peter Bakker en Maria ter Hoek) en de verenigingen van West ter voorbereiding van de (informele) Bondsraad op 29 mei plaats. Deze (eerste) ontmoeting was het resultaat van de vraag van de ALV in november 2020 om een opzet te zoeken waarbij overleg tussen de verenigingen en de Bondsraadsleden beter mogelijk is dan tijdens de ALV.

Het onderwerp van de informele Bondsraad betrof de organisatieontwikkeling NTTB waarvoor het hoofdbestuur een tweetal documenten had rondgestuurd:

In een levendige discussie die twee uur heeft geduurd werd niet alleen van gedachten gewisseld met de Bondsraadsleden maar zeker ook onder elkaar.

De verenigingen maakten zich zorgen over de de wijze waarop het voorstel tot stand was gekomen en de ontwikkelingen als gevolg hiervan. Een belangrijk probleem is het ontbreken van een de knelpuntinventarisatie, -analyse en probleemformulering. De conclusie was dat ze de Bondsraadsleden advies wilden geven. De hoop was dat ze de vragen en ideeën konden omarmen en mee konden nemen in de discussie.

In de week die de initiatiefnemers hadden voor het advies moest worden verstuurd (er was immers weinig tijd tot de Bondsraad), hebben 13 verenigingen zich hierbij aangesloten. De Salamanders had zich er ook achter geschaard maar was door een e-mailprobleem niet in het advies opgenomen.

We hebben van Peter en Maria begrepen dat de Bondsraadsleden het advies serieus hebben genomen en dat het heeft geleid tot vragen en opmerkingen. Omdat Jan Simons de Bondsraad antwoordde dat de problemen duidelijk zijn, heeft de Bondsraad het Hoofdbestuur niet gevraagd de knelpuntinventarisatie, analyse en probleemformulering te doorlopen. De vraag was wel in het voorstel mee te nemen om welke problemen het nu werkelijk gaat en op welke wijze en in welke mate problemen worden opgelost. Het Hoofdbestuur is bezig om de resultaten van 29 mei te verwerken tot een voorstel dat in de Bondsraad van 26 juni besproken en goedgekeurd moet worden. Dit voorstel vormt dan de basis voor de definitieve besluiten hoe de NTTB organisatie vormgegeven gaat worden qua organisatie, bemensing, beleidsprocedures en de financiële consequenties. Dit wordt dan in de Bondsraad van november 2021 besloten.

In ieder geval ziet het er voor wat betreft de Afdeling nog steeds zo uit dat de Afdelingsstructuur inclusief het Afdelingsbestuur zal verdwijnen. Er komen in totaal 4 of 5 regio’s met een regiomanager die als werknemer van het Bondsbureau de operationele zaken van dat Bondsbureau in de regio gaat oppakken. De commissies gaan aan landelijke functionaris in het Bondsbureau rapporteren.

Als het voorstel dat in de Bondsraad van 26 juni behandeld gaat worden tijdig door het HB wordt verspreid zodat een discussie tussen de verenigingen en een advies aan de Bondsraad nuttig is, wordt mogelijk een nieuw overleg tussen de verenigingen georganiseerd.