Graag nodig ik u namens het Afdelingsbestuur uit om de najaars ALV van de afdeling West op 16 oktober 2017 bij te wonen. U treft bijgevoegd de agenda en de bijlagen aan.

Locatie:
DOCOS tafeltennis
Hoge Morsweg 201, Leiden [routeplanner: Hoge Morsweg 160]
Aanvang: 20:00 (zaal open 19:30)
Hoewel er formeel geen opkomstplicht is, hoopt het afdelingsbestuur niettemin dat u aanwezig zult zijn. De algemene ledenvergadering is immers bij uitstek het moment om mee te praten over de afdeling.

Mocht u verhinderd zijn wordt het nog steeds zeer op prijs gesteld als u zich voor de vergadering afmeldt.

We hopen u daar te mogen zien.

Met sportieve groet, namens het bestuur,
Frans Muijzers,
Voorzitter Afdeling West NTTB

 

Uitnodiging ALV 16 november 2017

Agenda ALV 16 november 2017

Bijlage 1 Concept verslag

Bijlage 2 Actiepunten

Bijlage 3 Verkiezing voorzitter AB

Bijlage 4 Verkiezing Bondsraadlid

​Bijlage 5 Toelichting budgetverdeling en activiteitenplan 2018

Bijlage 6 Activiteitenplan 2018

Bijlage 7 Budgetverdeling 2018

Bijlage 8 Vervolg competitieopzet