Graag nodig ik u namens het Afdelingsbestuur uit voor de voorjaars ALV van de afdeling West op 31 mei 2018.

Zoals vorige keren zal de ALV plaatsvinden bij Docos in Leiden. De uitnodiging en de te behandelen stukken zijn onderaan deze pagina opgenomen.

Hoewel er formeel geen opkomstplicht is, hoopt het afdelingsbestuur niettemin dat u aanwezig zult zijn. De algemene ledenvergadering is immers bij uitstek het moment om mee te praten over de afdeling.

We hopen u daar te mogen zien.

Met sportieve groet, namens het bestuur, Frans Muijzers, Voorzitter Afdeling West NTTB

Alle stukken voor de Bondsraad van 16 juni 2018 kunt u hier vinden.

De presentatie die tijdens de ALV is gebruikt kunt u hier vinden.