Selecteer een pagina

In de vierde bijeenkomst van het Jeugdplatform stond het thema ‘Wedstrijdaanbod jonge jeugd (onder 13, pupillen/welpen)’ centraal. De aanwezigen hebben eerst met elkaar gedeeld welke problemen zij ondervonden om vervolgens in gesprek te gaan over mogelijke oplossingen.

De notulen van deze bijeenkomst vind je hier en zijn gedeeld met de afdelingscommissies. Leuk om alvast extra uit te lichten: Onder andere kwam ter sprake op welke wijze we jonge kinderen kunnen laten proeven aan het spelen van competitiewedstrijdjes. Een van de ideeën, waar VVV gelijk mee aan de slag is gegaan, was om tijdens een competitiespeeldag oefenwedstrijdjes aan te bieden voor kinderen die nog geen competitie spelen. VVV keek dan welke clubs er bij hen op die speeldag moeten spelen en benaderde die verenigingen met de vraag of zij ook kinderen hebben die nog geen competitie spelen maar wel oefenwedstrijdjes wilde spelen. Een mooi initiatief!

Over het Jeugdplatform
Het Jeugdplatform is er om verenigingen (digitaal) bijeen te krijgen en de belangrijkste jeugdthematieken binnen de afdeling West te bespreken om tot concrete veranderingen en nieuwe activiteiten te komen. In het jeugdplatform staan de verenigingen, wel ondersteund door de afdeling, zelf aan het stuur. Het is bedoeld voor kennisdeling, het maken van plannen, het organiseren van activiteiten en vooral het helpen van elkaar, zeker ook verenigingen met problemen met jeugd. Het jeugdplatform gaat dus vooral over wat de verenigingen nodig hebben, door verenigingen, ondersteund door de afdeling.

U kunt zich natuurlijk aanmelden bij onze Afdelingsondersteuner (afdelingsondersteuner@nttb-west.nl) om vanaf de volgende keer deel te nemen.

Financiële mogelijkheden
Er is budget beschikbaar, dit betekent dat als het jeugdplatform met initiatieven komt deze (mogelijk) door de afdeling financieel ondersteund kunnen worden. De vrijwilligers van de afdeling kunnen en willen ondersteunen bij de activiteiten die het Jeugdplatform gaat ontwikkelen.

De verslagen van alle Jeugdplatforms zijn hier te vinden.