Selecteer een pagina

Het Jeugdplatform is er om verenigingen (digitaal) bijeen te krijgen en de belangrijkste jeugdthematieken binnen de afdeling West te bespreken om tot concrete veranderingen en nieuwe activiteiten te komen. In het jeugdplatform staan de verenigingen, wel ondersteund door de afdeling, zelf aan het stuur. Het is bedoeld voor kennisdeling, het maken van plannen, het organiseren van activiteiten en vooral het helpen van elkaar, zeker ook verenigingen met problemen met jeugd.

Op maandag 17 mei om 20.00 uur vindt de derde bijeenkomst plaats. U kunt zich als nieuwe deelnemer aanmelden bij onze Afdelingsondersteuner (afdelingsondersteuner@nttb-west.nl).

Gespreksonderwerp van deze bijeenkomst: ‘’ De stap van recreatieve speler naar wedstrijdspeler’’

Er is budget beschikbaar, dit betekent dat als het jeugdplatform met initiatieven komt deze (mogelijk) door de afdeling financieel ondersteund kunnen worden. De vrijwilligers van de afdeling kunnen en willen ondersteunen bij de activiteiten die het Jeugdplatform gaat ontwikkelen. Het jeugdplatform gaat dus vooral over wat de verenigingen nodig hebben, door verenigingen, ondersteund door de afdeling.

Het verslag en de actiepunten van de eerste en tweede bijeenkomst zijn respectievelijk hier en hier te lezen.