Selecteer een pagina

Beste sportvrienden,

Aan alle goede dingen komt een einde. De komende ALV van 18 november zal het Afdelingsbestuur in zijn geheel aftreden en plaats maken voor een nieuw bestuur. Antoni Mets en ik hebben dan ruim vijf jaar zitting gehad in het Afdelingsbestuur en Jeffrey Tempelman één jaar. Voor mij is twee jaar als voorzitter, ruim vijf jaar secretaris en twee jaar als voorzitter CCW een mooi punt om afscheid te nemen.

Als ervaren bestuurder heb ik altijd willen bijdragen aan de ontwikkeling van de afdeling en de Bond. Dit heb ik onder andere gedaan door het stellen van (kritische) vragen, het doen van suggesties en mijn hulp aanbieden. Dit heeft de afgelopen jaren geleid tot een moeizame samenwerking met het een aantal leden van het Hoofdbestuur.

Begin dit jaar heeft echter iets plaatsgevonden dat voor mij de druppel was die de emmer deed overlopen. Ik kreeg een oproep/uitnodiging van Jan Simons voor een gesprek met hem, een tweede HB-lid en Achim Sialino, de directeur van het Bondsbureau. Zowel de oproep/uitnodiging als de wijze en toon van het gesprek waarin vrijwel alleen Jan Simons aan het woord is geweest, zijn door mij als zeer intimiderend ervaren. Voor het gesprek was het al moeilijk met Jan Simons samen te werken, na dat moment was het voor mij absoluut onmogelijk. Ik had eigenlijk direct in dat gesprek op moeten stappen, maar vanwege de Corona problemen ben ik aangebleven tot een goed natuurlijk moment van aftreden. Dat moment is nu gekomen.

Met deze brief stuur ik u de functieprofielen voor bestuursleden en ik hoop dat er voldoende kandidaten zijn bij de ALV van 18 november as. om een nieuw bestuur te kiezen.

Naast eventuele vragen tijdens de ALV van 18 november as. ben ik natuurlijk altijd bereid iedereen telefonisch of via Zoom te woord te staan.

Martijn Haalman

voorzitter afdeling West NTTB

 

functieprofiel voorzitter afdeling West

functieprofiel secretaris afdeling West

functieprofiel penningmeester afdeling West