Boetelijst

De boetelijst van weken 2 en 3 voor de reguliere competitie en week 4 voor alle competities is hier weer beschikbaar.

DWF

Afgelopen verenigingscongres is het nieuwe Digitale WedstrijdFormulier (technisch) gepresenteerd voor de wedstrijdsecretarissen die bereid waren naar Zwolle te gaan. We horen graag hoe dit is bevallen als u bent geweest. Tijdens het congres heeft het AB van West ook met het HB over DWF gesproken omdat de technische applicatie DWF niet één op één lijkt te passen binnen de huidige afspraken die we in de afdeling hebben ten aanzien van het aanleveren van wedstrijdresultaten en alle processen (zoals bezwaren) er omheen. Het HB heeft toegezegd dat er een overleg komt met de competitieleiders om te bespreken wat invoering van DWF betekent voor de afdeling. Mocht dit leiden tot aanpassing in het ACR of CB dan zullen we hier tijdig mee komen. Ook zal worden bekeken of een presentatie over DWF binnen de afdeling mogelijk is.

Ook als DWF wordt ingevoerd, blijft NAS het centrale systeem waar alle gegevens in staan en zullen de competitieleiders alleen de gegevens in NAS voor alles (controle, aanpassingen, boetes etc.) gebruiken.

Soms kan een derde speler toch niet spelen

Het afgelopen jaar is er een aantal keer een wedstrijd geweest waarbij in NAS in een team een derde speler stond, maar deze geen uitslagen had (alle wedstrijden ‘opgegeven’). Op zich kan dit niet. Een (in dit geval) ‘aanwezige’ die niet speelt wordt gezien als ‘geen speler’. Tot nu toe hebben de competitieleiders hier geen actie op genomen.

Als een speler tijdens een wedstrijd geblesseerd is uitgevallen, moet dit op het wedstrijdformulier worden gezet én moet in NAS worden vermeld dat er een aantekening op het wedstrijdformulier staat. Dan is ook voor de competitieleiders helder wat er heeft plaatsgevonden. Mocht dit niet gebeuren is er immers ook sprake van het foutief invullen van een wedstrijdformulier.

Hoewel het in werkelijkheid natuurlijk niet zal voorkomen, is het theoretisch ook mogelijk dat beide teams akkoord zijn dat een (niet aanwezige) speler wordt toegevoegd aan één van beide teams om een boete te voorkomen, waarbij deze speler dan alle wedstrijden ‘opgeeft’.

De competitieleiders hebben zich voorgenomen om meer aandacht te gaan geven aan deze situaties.