Corona virus

Op 25 maart jl. hebben de afdelingsbesturen en wedstrijdsecretarissen een brief gehad van de voorzitter van de afdeling over het einde van de voorjaarscompetitie en kaders voor de najaarscompetitie. De brief is hier te lezen. We waren blij te lezen in de brief van 3 april van het Hoofdbestuur dat zij deze lijn hebben gevolgd. Let op dat wat in deze brief van het Hoofdbestuur als besluit staat alleen voor de landelijke competitie geldt; de afdelingen hebben een volledig onafhankelijke positie wat de afdelingscompetitie betreft.

Speeldata competitie najaar 2020

De speeldata van de najaarscompetitie zijn bekend en zijn op hun pagina op de site te vinden (competitie > competitie-informatie > speeldata). Er is hierbij rekening gehouden met de door de wedstrijdsecretarissen geuite wens om de competitie iets later te beginnen omdat de vakanties in Midden laat vallen.

We hebben een nieuwe competitieleider jeugd

De afdeling heeft een nieuwe competitieleider jeugd en wel Jeffrey Tempelman. Jeffrey is ook wedstrijdsecretaris jeugd bij De Repelaer. Jeffrey is bereikbaar onder het e-mailadres jeugdcompetitie@nttb-west.nl. Zijn gegevens zijn hier te vinden. Voor contactgegevens moet je op zijn foto klikken. Geef Jeffrey s.v.p. even de kans om in te werken