Selecteer een pagina

Posted: 8 mei 2020

Teamopgave najaarscompetitie

Op 8 mei 's avonds wordt NAS open gezet voor de teamopgave voor de najaarscompetitie 2020. Alle informatie hiervoor is in Competitiebulletin 1 te vinden.

Competitie bulletins

Het afgelopen jaar hebben we een aantal keer teleurgestelde wedstrijdsecretarissen gesproken die de mededelingen nooit lezen en daardoor onbekend waren met competitiezaken in de afdeling en boetes. Om hier aan tegemoet te komen zijn we van plan de 'mededelingen' ook als Competitie bulletin te gaan verspreiden via de mail.

Wedstrijdsecretaris Smashing '86

Vanwege omstandigheden wordt het wedstrijdsecretariaat van Smashing '86 voorlopig waargenomen door Piet Hartog. Piet is bereikbaar onder 0186-613976 of 06-53213126 en op e-mailadres Piet.hartog@hotmail.com.

Ook al staat onze sport helemaal stil in clubverband. We hopen natuurlijk dat iedereen thuis kan tafeltennissen of op een andere manier met tafeltennis bezig kan zijn.

Heeft U toch tijd over bekijk nog eens onze website met alle mogelijkheden die de afdeling bied. Zeker onder het kopje van de Verenigingsondersteuning zitten misschien leuke suggesties om straks wanneer het weer kan met tafeltennis bezig te zijn of op te zetten.

Vragen en of informatie kan altijd via de commissie CVO: meer@nttb-west.nlCorona virus

Op 25 maart jl. hebben de afdelingsbesturen en wedstrijdsecretarissen een brief gehad van de voorzitter van de afdeling over het einde van de voorjaarscompetitie en kaders voor de najaarscompetitie. De brief is hier te lezen. We waren blij te lezen in de brief van 3 april van het Hoofdbestuur dat zij deze lijn hebben gevolgd. Let op dat wat in deze brief van het Hoofdbestuur als besluit staat alleen voor de landelijke competitie geldt; de afdelingen hebben een volledig onafhankelijke positie wat de afdelingscompetitie betreft.

Speeldata competitie najaar 2020

De speeldata van de najaarscompetitie zijn bekend en zijn op hun pagina op de site te vinden (competitie > competitie-informatie > speeldata). Er is hierbij rekening gehouden met de door de wedstrijdsecretarissen geuite

Het nog op te starten Jeugdplatform is bij uitstek een mooie kans om, naast het uitwisselen van kennis en ervaring met andere verenigingen, initiatieven in te brengen die anderen maar zeker ook jouw eigen vereniging (financieel) helpt om meer jeugdleden te werven of juist te behouden.

Gedurende de afgelopen tijd heeft het Afdelingsbestuur de verenigingen zo goed mogelijk op de hoogte gehouden van zaken die interessant  waren voor de verenigingen in de Corona wereld waar we nu in leven. De volgende brieven en mails met informatie zijn aan de verenigingen gestuurd:

25 maart 2020

Gevolgen Corona-virus voor de afdeling West


17 april 2020

Wat er wel en niet gebeurt in de afdeling West I


22 april 2020

Wat er wel en niet gebeurt in de afdeling West II


25 april 2020

Wat er wel en niet interessant is in de afdeling West III


1 mei 2020

Subsidie voor kwijtschelden huur en voor eigen accommodatie


13 mei 2020

Wat er wel en niet interessant is in de afdeling West IV


30 mei 2020

Wat er wel en niet interessant is

Page 3 of 13 1234561213

Page 1 of 19 12341819